Chytrý stroj

Co je to inteligentní stroj

-Open-source a bezplatné zdroje (FreeCAD software, Cura, C ++ software, Android studio, Google script / sheet, Arduino)

-Výhoda:

Na internetu můžete vždy najít řešení, aniž byste měli odborníka v každé oblasti.

Obecně levné a vícezdrojové komponenty.

nezávislost na dodavateli.

Použití 3D tištěných dílů.

- Metodika vývoje: iterativní a přírůstkový vývoj

-Výhoda:

Omezení vývojových chyb

Vyvarujte se nákupu drahých neefektivních strojů

Vysoká reaktivita

Počet produktů: 10

Zobrazení 1-10 z 10 položek
Aktivní filtry